Szent Erzsébet templom

Szent Erzsébet templom

 Mezőpetri ősrégi plébánia, mely már az 1332-1333-ban szedett pápai tized kimutatásában meg van emlitve. I.Ferdinánd alatt 1550-ben kelt okiratban tiszta magyar nevű mezőpetri jobágyok soroltatnak fel, arra mutatva, hogy akkor még létezett és magyar nyelvű Római Katolikus község és plébánia volt. Az 1910.év körül részint a törökök, részint Báthory, Bethlen, Tököly hadai által elpusztult a nép, a megmaradt rész protestáns vallású lett, a katolikus templom is az új hit birtokába jutott.

1738-ban gróf Károlyi Sándor a Rajna vidékéről Breisgau.bol sváb ajkú lakosokat telepitett ide, és gróf Károlyi Ferenc 1738-ban a Szent Erzsébet tiszteletére épült régi templomot is visszaadta a katolikus hivőknek. E templom 1777-ben a ''Visitatio Canonica'' szerint már a hivek számához képest kicsiny és siralmas állapotban is volt, azért annak helyén román stilusban nagyobb templomot épitettek, mely teljesen 1786-ban készült el és azon év július 30-án (pünkösd utáni 8.-ik vasárnap) Hartman János egri c.kanonok, fényi pébános által ugyancsak Szent Erzsébet tiszteletére szenteltek föl.
 Az 1834-iki országos földrengés e templom tornyát a fedélzetre döntvén, az egész templom hajóját romhalmazzá tette. 1839-ben a templomot helyreállitották, de csak a szentély boltozata maradt meg eredeti formájában. 1859-ben magas tornyot épitettek. 1869-ban a templomot felujitották, de 1875 május 25-én egészen porrá égett és csak 1878-ban épitették föl. 1898-ban a kegyúr és templompénztár költségén kivülről igazitatott

Templomunk a 20. században is több renováláson esett át.  1983-84-ben tatarozták, belül pedig Bódi Sándor szatmári iparmüvész festette újra 1985-86-ban. A templomtetőt 1995-ben javitották és festették

A 21.században Skurka Dezső plébános idejében ismét javitották és festették a templomtetőt.
Belülről a tempolfal nedvessége miatt alul bevonták márványlapokkal, szellőztető nyilásokkal. A templomudvarból a nagy fákat, veszélyeségük miatt kivették és helyettük tulyákat ültettek és más kisebb fákat, kialakitván a mostani templomkertet. A toronyórát is müködésképessé tették.